Tulosmuodostus ja voitonjako

Tuloksen muodostuminen

Konserniyhtiöiden vuosittaisesta tuloksesta muodostuvat omistusosuuksien mukaiset vuosituotot. Irtaantumistuotot syntyvät luopumisten yhteydessä tapahtuvasta arvonmuutoksen realisoinnista.

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tulos jatkuvista liiketoimista 8 499  6 811  3 714  1 977  -2 226 -1 910
Tulos myydyistä/lopetetuista liiketoimista -1 646  2 410  9 785  6 257  -3 294 -580
Tilikauden tulos 6 853 9 221  13 499  8 234  -5 520 -2 490
Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 2 136  4 154   7 834   5385  -4 628 -1 984

 

Voitonjakopolitiikkamme

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.

2017 2016 2015 2014 2013* 2012
Osinko per osake 0,04 0,04  0,05
Pääoman palautus  0,04 0,04

*2013: Yhtiökokous päätti, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta