Johdon omistukset

Panostaja Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään kuukausittain osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Arvopaperimarkkinalain mukaiset 2.7.2016 päättyneeseen julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluneiden henkilöiden omistustiedot ovat saatavilla täällä.

Hallitus ja määräysvaltayhteisöt                                17.1.2019

Ala-Mello Jukka 158 942
Eriksson Eero 53 097
Koskenkorva Mikko 1 986 055
Pääkkönen Tarja 26 315
Reponen Kalle 8 033
Yhteensä 2 232 442

 

Johtoryhmä ja määräysvaltayhteisöt

31.10.2018 Lisäys 14.12.2018
Sarsama Juha 689 265 62 400 751 665
Tommila Tapio 328 407 35 657 364 064
Laine Miikka 211 474 23 657 235 131
Telanne Minna 222 402 30 657 253 059
Yhteensä  1 451 548 152 371 1 603 919

Lisäksi Jukka Ala-Mello, Juha Sarsama ja Tapio Tommila omistavat yhteensä 58 % Johtopanostus Oy:n osakkeista. Johtopanostus Oy omistaa 1.030.000  Panostaja Oyj:n osaketta.